Wasabi's Downtown

Wasabi's Downtown

Wasabi's Downtown - $$

113 Martin Luther King Jr Blvd
SavannahGA  31401
(912) 233-8899
Cuisine:  Japanese, Teriyaki, Sushi